Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 1

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07541. Đã có 187 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 1 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 2

Câu 1,

Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa:

Câu 2.

Cơ sở khách quan của các quan hệ tài chính quốc tế là:

Câu 3.

Những nhân tố thúc đẩy sự mở rộng và phát triển kinh tế quốc tế là:

Câu 4.

Các quan hệ kinh tế nảy sinh giữa quốc gia này với các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế gọi là:

Câu 5.

Phân công lao động quốc tế là cơ sở của:

Câu 6.

Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là sai:

Câu 7.

Nhận định nào sau đây về tài chính quốc tế là đúng nhất?

Câu 8.

Tài chính quốc tế là một bộ phận của:

Câu 9.

Các quan hệ ……..thể hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước.

Câu 10.

Nguyên tắc cơ bản của kinh tế quốc tế và tài chính quốc tế là:

 

Bắt đầu ngay
1 187