Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương - Phần 3

Trắc nghiệm Quản trị ngoại thương

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương - Phần 3 để làm tài liệu cho môn nghiệp vụ ngân hàng được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương - Phần 4

 • Câu 1:
  Chuẩn bị hàng hóa để xuất khẩu
 • Câu 2:
  Việc kiểm nghiệm, kiểm dịch tiến hành ở cấp
 • Câu 3:
  Việc kiểm tra ở cấp cơ sở
 • Câu 4:
  Việc kiểm tra ở cấp cửa khẩu
 • Câu 5:
  Việc kiểm nghiệm ở cấp cơ sở do
 • Câu 6:
  Việc kiểm nghiệm ở cấp … do KCS doanh nghiệp XK tiến hành, đóng vai trò quyết định
 • Câu 7:
  Việc kiểm dịch ở cơ sở do
 • Câu 8:
  Việc kiểm dịch ở … do phòng bảo vệ thực vật hoặc trạm thú y, trung tâm chuẩn đóan – kiểm dịch động vật tiến hành
 • Câu 9:
  Kiểm tra hàng xuất khẩu bằng 2 phương thức
 • Câu 10:
  Trách nhiệm của người gửi hàng theo…: Vận chuyển hàng từ kho hoặc từ nơi chứa hàng của mình trong nội địa đến giao cho người gom hàng tại trạm hàng lẻ (CFS) của cảng gởi và phải chịu chi phí vận chuyển này. Chuyển giao cho người gom hàng những chứng từ cần thiết liên quan đến thương mại, vận tải và quy chế thủ tục xuất khẩu.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 406
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tài Chính

  Xem thêm