Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng - Phần 30

Trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngân hàng- Phần 30 để làm tài liệu cho môn nghiệp vụ ngân hàng được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng - Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng - Phần 28

Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng - Phần 29

 • Câu 1:
  Tổng số tiền tài trợ cho thuê bao gồm những chi phí nào?
 • Câu 2:
  Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
 • Câu 3:
  Nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW gồm những nội dung nào?
 • Câu 4:
  Luật Tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật cho phép ngân hàng thương mại được huy động vốn bằng những hình thức nào?
 • Câu 5:
  Cho vay hợp vốn của NHTM thường được áp dụng trong những trường hợp nào?
 • Câu 6:
  Phát biểu nào dưới đây là chính xác về đặc điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ?
 • Câu 7:
  Đối với hối phiếu thương mại ai là người phát hành hối phiếu?
 • Câu 8:
  Thẻ thanh toán có thể sử dụng trong tình huống nào?
 • Câu 9:
  Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng thì chi phí thuê phải được ấn định như thế nào?
 • Câu 10:
  Việc thẩm định kỹ hồ sơ vay có tránh hết được nợ quá hạn hay không? Tại sao?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 93
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tài Chính

  Xem thêm