Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 11

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07553. Đã có 46 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 11 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 12

Câu 1.

Khi cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia thâm hụt thì TGHĐ

Câu 2.

FDI nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở các nước sở tại

Câu 3.

Những loại nào thuộc đối tượng bảo hiểm hàng hải?

Câu 4.

Vai trò kinh tế của các công ty bảo hiểm

Câu 5.

Các chủ thể tham gia hàng không Việt Nam

Câu 6.

Nội dung nào không phải là nguyên tắc đầu tư tcqt của các CTBH?

Câu 7.

WTO thuộc hình thức liên kết

Câu 8.

Bên nhận vốn ODA chủ yếu

Câu 9.

Những yếu tố không ưu đãi trong ODA

Câu 10.

Nhận thức đúng về ngiệp vụ TCQT của CTBH

Bắt đầu ngay
1 46