Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 14

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07556. Đã có 23 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 14 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 15

Câu 1.
Xuất xứ đúng của nghiệp vụ TCQT của các CT Bảo Hiểm:
Câu 2.

Nghiệp vụ TCQT của các Cty BH phát triển mạnh từ khi nào?

Câu 3.
Vai trò xã hội của các công ty BH
Câu 4.

Vai trò kinh tế của các công ty BH 

Câu 5.
Xác định chủ thể mua bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm hàng hải?
Câu 6.

Rủi ro bảo hiểm bao gồm các loại nào sau đây?

Câu 7.

Các chủ thể tham gia BH hàng không 

Câu 8.

Tái bảo hiểm đúng với những nội dung nào sau đây

Câu 9.

Những nội dung bào dưới đây gắn với nghiệp vụ tái bảo hiểm 

Câu 10.
Các từ nào sau đây không gắn với các hình thức phân chia nguồn tài chính trong BH quốc tế?
Bắt đầu ngay
1 23