Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 15

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07557. Đã có 52 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 15 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 14

Câu 1.
Những yếu tố nào không phải là căn cứ xét bồi thường BH?
Câu 2.
Các hình thức nào dưới đây không phải là đầu tư gián tiếp của Cty BH?
Câu 3.
Lợi ích đầu tư tài chính quốc tế của các Cty BH :
Câu 4.
Cán cân thanh toán quốc tế của một nước có thực sự là cân đối hay không?
Câu 5.
Khi hiệp ước song phương giữa Việt Nam và Mỹ (BTA) được thực hiện, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ biến động như thế nào?
Câu 6.
Chính sách tỷ giá cố định có tác dụng chủ yếu:
Câu 7.
Thâm hụt ngân sách của chính phủ có ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế không?
Câu 8.

Phân công lao động quốc tế là cơ sở của

Câu 9.

Các quan hệ ……..thể hiện đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước.

Câu 10.

Yếu tố nào sau đây không phải đặc trưng của tài chính quốc tế?

Bắt đầu ngay
1 52