Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 5)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Thế nhà nước có đáp án

Mã số: 07638. Đã có 6 bạn thử.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 5) giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Thuế nhà nước (Phần 4)

Câu 1:
Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn thuế GTGT:
Câu 2:
Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn thuế GTGT:
Câu 3:
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Câu 4:
Khai thuế GTGT là loại thuế khai theo tháng và các trường hợp:
Câu 5:
Thời hạn nộp thuế GTGT:
Câu 6.
Giá tính thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là:
Câu 7.
Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:
Câu 8.
Việc tính thuế GTGT có thể thực hiện bằng phương pháp nào?
Câu 9.
Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài là đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào?
Câu 10.
Theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng:
Bắt đầu ngay
1 6