Đề kiểm tra 15 phút bài Bảng nhân 6

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12482. Đã có 131 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Bảng nhân 6 là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK.

1. 2 quả chuối có giá 12 xu

1 quả chuối có giá ......... xu

2. 6 x 10 = 60

6 x 100 = 600

=> 6 x 1000 = .........

3. 6 x 5 = 30

6 x 50 = 60 x 5 = 300

=> 60 x 50 = .........

4. 6 x 12 = .........

(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)

5. 6 x 7 = 42

60 x 7 = 6 x 70 = 420

=> 60 x 70 = .........

6. Xác định quy luật rồi tiếp tục:

2, 8, 14, 20, 26, 32, ........., ........., ........., .........

7. Mỗi nhóm học tập có 6 bạn học sinh. Lớp 3A có 5 nhóm học tập. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn học sinh?
8. 6 x 8 = .........

(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)

9. 2 quả chuối có giá 6 xu

6 quả chuối có giá ......... xu

(biết các quả chuối có giá bằng nhau)

10. Đếm cách đều 6 đơn vị:

6, 12, 18, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

6 = 6 x 1 = 6

6 + 6 = 6 x 2 = 12

6 + 6 + 6 = 6 x 3 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 4 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 7 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 8 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 9 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 10 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 11 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 12 = .........

Bắt đầu ngay
1 131