Đề kiểm tra 15 phút bài Tảo

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 37

Mã số: 12669. Đã có 81 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 37: Tảo bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Đối với các em học sinh, sau những giờ học trên lớp thì việc tự luyện tập tại nhà cũng rất quan trọng để ghi nhớ bài học. Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Tảo có vai trò như thế nào đối với tự nhiên và con người?
1. Tảo quang hợp thải ôxi cho động vật ở nước hô hấp
2. Tảo sống trôi nổi là thức ăn của nhiều động vật ở nước.
3. Tảo có thể được dùng làm thức ăn cho người và gia súc
4. Một số tảo được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu trong công nghiệp (làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộm,...)
5. Một số tảo được được dùng làm đồ mĩ nghệ, trang sức.
6. Một số tảo gây hiện tượng "nước nở hoa" khi chết làm nhiễm bẩn nguồn nước.
7. Một số tảo còn là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.
Câu trả lời đúng nhất là:
2. Nhóm tảo nào sau đây đều là tảo đa bào?
3. Nhóm tảo nào sau đây đều là tảo đơn bào?
4. Tảo xoắn sinh sản bằng cách:
5. Tảo vòng có đặc điểm:
6. Loài tảo khi sống trong ruộng lúa nước có thể quấn lấy gốc lúa làm lúa khó đẻ nhánh là:
7. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi giải thích tảo là thực vật bậc thấp?
8. Nhận định nào dưới đây không đúng với rong mơ?
9. Nhận định nào dưới đây không đúng về tảo?
10. Phát biểu nào sau đây không đúng về tảo?
Bắt đầu ngay
4 81