Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Cấu tạo trong của thân non

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 Cấu tạo trong của thân non bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

 • 1. Ở thân non, mạch gỗ được cấu tạo bởi
 • 2. Thành phần của bộ phận trụ giữa thân non gồm có
 • 3. Chức năng của thịt vỏ của thân non là
 • 4. Ở thân cây, mạch gỗ làm nhiệm vụ gì?
 • 5. Ở thân cây non chất hữu cơ được vận chuyển nhờ bộ phận nào?
 • 6. Ở thân non, mạch rây được cấu tạo bởi
 • 7. Chức năng của mạch rây là
 • 8. Trong trụ giữa thân non, các bó mạch sắp xếp như thế nào?
 • 9. Chức năng của biểu bì thân non là
 • 10. Chức năng của mạch gỗ là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 Xem thêm