Đề kiểm tra 15 phút bài Cấu tạo và chức năng của hoa

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa để ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 6 bài 28 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Nhằm giúp các em học sinh luyện tập với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

 • 1. Tràng hoa có đặc điểm:
 • 2. Nhuỵ hoa gồm các bộ phận nào sau đây?
 • 3. Điều nào sau đây là đúng với đài hoa?
 • 4. Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính là:
 • 5. Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:
 • 6. Hoa gồm những bộ phận nào?
 • 7. Bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản?
 • 8. Nhị hoa gồm các bộ phận nào sau đây?
 • 9. Điều nào sau đây đúng với chức năng của tràng hoa?
 • 10. Cấu tạo của hoa gồm những bộ phận chính nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 79
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Xem thêm