Đề kiểm tra 15 phút: Danh từ

Trắc nghiệm Ngữ văn 6 có đáp án

Mã số: 12632. Đã có 557 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 - Danh từ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố thêm kiến thức về từ loại danh từ được học trong chương trình Ngữ văn 6. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Để giúp các em học sinh có thể tự luyện môn Ngữ văn 6 tại nhà, VnDoc giới thiệu tới các em Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em ôn tập và ghi nhớ kĩ hơn về các kiến thức theo từng đơn vị bài học. Bài kiểm tra Ngữ văn 6 được để ở dạng luyện thi trực tuyến, giúp các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm các đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 6 sau:

1. Danh từ có chức năng chính trong câu là
2. Cách phân loại danh từ nào là chính xác?
3. Danh từ riêng dùng để
4. Khi danh từ làm vị ngữ trong câu cần có
5. Danh từ chỉ đơn vị dùng để
6. Danh từ chung dùng để
7. Danh từ là những từ chỉ
8. Từ nào là danh từ?
9. Muốn tạo thành cụm danh từ, người ta có thể
10. Trong các từ sau, từ nào là danh từ?
Bắt đầu ngay
12 557