Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 - Văn bản "Sự tích Hồ Gươm"

Trắc nghiệm ngữ văn lớp 6 có đáp án

Mã số: 01446. Thời gian: 15 phút. Đã có 6.455 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút bài Sự tích Hồ Gươm

Cùng tìm hiểu rõ hơn về nội dung tác phẩm "Sự tích Hồ Gươm" thông qua bài test dưới đây của chúng tôi. Bài kiểm tra nhỏ này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung xoay quanh các kiến thức về tác phẩm "Sự tích Hồ Gươm", qua đó giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về tác phẩm này. Chúc các bạn làm bài tốt!

Câu 1:
Phát biểu nào không nêu đúng ý nghĩa của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm?
Câu 2:
Giặc xâm lược được nhắc đến trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm là:
Câu 3:
Đặc điểm nổi bật của thể loại truyền thuyết là gì?
Câu 4:
"Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo ở bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !". Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh."
(Trích Sự tích Hồ Gươm, Ngữ văn 6, tập 1)
Đoạn trích trên kể lại nội dung gì?
Câu 5:
Phương thức biểu đạt chính của truyện Sự tích Hồ Gươm là gì?
Câu 6:
Nội dung của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm là gì?
Câu 7:
Địa bàn đầu tiên nơi nghĩa quân giấy nghĩa được nhắc đến trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm là thuộc tỉnh:
Câu 8:
Trên gươm báu của đức Long Quân trao cho nghĩa quân trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm có khắc chữ gì và ý nghĩa của nó ra sao?
Câu 9:
Chi tiết Lê Lợi được trao gươm báu trong truyện Sự tích Hồ Gươm thể hiện:
Câu 10:
Khẳng định truyện Sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết vì:
Bắt đầu ngay
86 6.455