Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án

Mã số: 12736. Đã có 40 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt để ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 6 bài 31 Sinh học lớp 6. Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và biết kết quả sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Để có thể làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học khác nhau, mời các em tham khảo bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Thụ phấn là điều kiện cần nhưng chưa đủ của thụ tinh, vì:
2. Ở thực vật, thụ tinh là gì?
3. Hạt gồm các bộ phận nào sau đây?
4. Bộ phận nào của hoa phát triển thành quả?
5. Điều nào sau đây là đúng với sự nảy mầm của hạt phấn?
6. Thế nào là sự thụ tinh?
7. Phôi do bộ phận nào của hoa sau khi thụ tinh biến đổi thành?
8. Bộ phận nào của hoa tạo thành hạt?
9. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản:
10. Thụ tinh là hiện tượng:
Bắt đầu ngay
1 40