Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04184. Đã có 2.431 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 3 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com nhằm chuẩn bị cho Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng sắp tới. Bài test sẽ giúp các em rèn luyện kiến thức và thử sức mình tại một sân chơi trí tuệ mới. Chúc các em thi tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5
Answer:
(19) < ..... < .... < .... < .... < .... < ..... < .....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number.
Question 1:
Calculate: 30 x 7 = .......
Question 2:
Convert: 3m = ........ mm
Question 3:
Calculate: 35 x 4 = ...........
Question 4:
Convert: 1km = ......... m
Question 5:
There are 6 students in a school's drawing club. Last month, each student in the club drew 7 pictures. How many pictures are drawn in all?
Answer: There are ........ pictures.
Question 6:
If 20 : y = 5 then y = ........
Question 7:
Fill in the missing number:
27 : .......... = 3
Question 8:
If 12 : x = 4 then x = ..........
Question 9:
How many right angles are there in the figure?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5
Answer: There are ......... right angles.
Question 10:
5m + 20dm = ....... cm
Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
Divide: 28 : 7 = ........
Question 2:
Divide: 21 : 7 = ......
Question 3:
Divide: 42 : 6 = .......
Question 4:
Divide: 42 : 7 = ..........
Question 5:
Divide: 160cm : 5 = ......... cm
Question 6:
8dm 3mm = .......... mm + 3mm
Question 7:
7m + 200cm = .......... cm.
Question 8:
.......m - 200cm = 500cm
Question 9:
If ab - mn = 27 then 2mn - 1ab = .........
Question 10:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 5
The value of M is ..........
Bắt đầu ngay
74 2.431