Đoán ca khúc Kpop qua động tác vũ đạo

Trắc nghiệm kiến thức

Mã số: 04494. Đã có 18.663 bạn thử.

Nào khởi động, bạn nhận ra vũ đạo này rồi đúng không nào?
Kpop quiz
Câu 1:
Động tác nhảy này của SISTAR trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 2:
Động tác nhảy này của SHINee trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 3:
Động tác nhảy này của BTS trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 4:
Động tác nhảy này của Akdong Musician trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 5:
Động tác nhảy này của GOT7 trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 6:
Động tác nhảy này của INFINITE trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 7:
Động tác nhảy này của GFRIEND trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 8:
Động tác nhảy này của 4Minute trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 9:
Động tác nhảy này của Big Bang trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 10:
Động tác nhảy này của Hello Venus trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 11:
Động tác nhảy này của EXID trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 12:
Động tác nhảy này của EXO trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 13:
Động tác nhảy này của Miss A trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 14:
Động tác nhảy này của Sistar19 trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Câu 15:
Động tác nhảy này của BTS trong ca khúc nào?

Trắc nghiệm kiến thức
Bắt đầu ngay
37 18.663