Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney qua cảnh mở đầu

Trắc nghiệm IQ

Mã số: 03854. Đã có 22.617 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ 

Bạn có phải là một fan đích thực của các bộ phim hoạt hình Disney? Liệu chỉ qua cảnh mở đầu bạn có thể đoán được tên của bao nhiêu bộ phim? Cùng VnDoc kiểm tra khả năng ghi nhớ của bạn qua bài trắc nghiệm Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney qua cảnh mở đầu dưới đây nhé!

Làm thêm: Nhìn mắt đoán tên các mỹ nam của Disney

Câu 1:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 2:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 3:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 4:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 5:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 6:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 7:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 8:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 9:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 10:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 11:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 12:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 13:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 14:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Câu 15:
Đoán tên các bộ phim hoạt hình Disney
Bắt đầu ngay
143 22.617