Đoán tên tỉnh thành Việt Nam

Trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam có đáp án

Mã số: 11869. Đã có 1.552 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ: Bạn biết bao nhiêu tỉnh của Việt Nam?

Đề thi trắc nghiệm về 63 tỉnh, thành phố Việt Nam có đáp án gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau liên quan đến đặc điểm địa lý, lịch sử đặc trưng của mỗi tỉnh trên cả nước, giúp bạn đọc kiểm tra vốn kiến thức của bản thân hiệu quả. 

Xem thêm trắc nghiệm hay về Lịch sử, Địa Lý Việt Nam như:

Câu 1: Tỉnh nào rộng nhất Việt Nam, 2 lần được chọn làm kinh đô?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 2: Tỉnh nào nhỏ nhất, có nhiều trạng nguyên nhất nước ta?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 3: Tỉnh có dân số đông nhất Việt Nam, quê hương của 4 triều vua phong kiến?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 4: Tỉnh nào ở Nam Trung Bộ từng là kinh đô của người Việt và người Chăm?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 5: Tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên có 2 thành phố trực thuộc?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 6. Tỉnh nào bằng phẳng nhất Việt Nam, không có đồi núi?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 7. Địa phương nào có nhiều sông chảy qua nhất?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Câu 8. Tỉnh nào ở nước ta từng là kinh đô của nhà Đinh, Tiền Lê, Lý?
Đoán tên tỉnh thành Việt Nam
Bắt đầu ngay
9 1.552