Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 28/3)

Bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 1 có đáp án

Mã số: 14127. Đã có 814 bạn thử.

Học trực tuyến lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt

Phiếu bài tập ở nhà lớp 1 - Ngày 28/03 bao gồm các bài tập cơ bản môn Toán lớp 1 và Tiếng Việt lớp 1 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đây là đề trắc nghiệm trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các con ôn tập để không bị quên đi kiến thức trong thời gian nghỉ học lâu dài.

Để giúp các em học sinh có thể ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 1 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1. Đây là những bài tập trực tuyến nên phụ huynh dễ dàng hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết kết quả ngay khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 18

Tham khảo thêm:

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán
Câu 1:
a. Viết các số từ 0 đến 10:
Điền các số ngăn cách nhau bằng dấu phẩy
b. Viết theo mẫu:

2: hai

13:……….
7:………..
Câu 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống
1 .......... 3
4 .......... 2
3 .......... 2 + 1
8 .......... 10
7 .......... 9
4 + 1 .......... 1 + 4
Câu 3: Tính
1 + 11 = …....
2 + 10 = ……..
3 + 12 = …….
1 + 12 = …….
Câu 4: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:
a, 2 + 5 = 8
b, 11 – 5 = 7
c, 12 + 5 = 17
Câu 5:

Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho .... cái kẹo.

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt
Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
a, ọp hay ạp:
hội h…
múa s…..
anh hay oanh:
bức tr…
h..‘.. tráng
b, Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trông:
ac hay at:
gió m..´.
mẹ đi công t..´..
ưc hay ưt:
đạo đ..´..
mặt đất n..´.. nẻ
Bắt đầu ngay
5 814