Thử tài với 10 câu hỏi trắc nghiệm về văn hóa xã hội

Trắc nghiệm IQ

Mã số: 03878. Thời gian: 10 phút. Đã có 7.461 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ

Trắc nghiệm kiến thức xã hội - Liệu kiến thức văn hóa, xã hội của bạn có đủ để làm 10 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây không? Cùng cân não với 10 câu hỏi trắc nghiệm về văn hóa xã hội để tư duy và rèn luyện kiến thức để nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình. Chúc các bạn may mắn!

1. Những nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam được tổ chức văn hóa Thế giới phong tặng “Danh nhân văn hóa thế giới”:
2. Việt Nam được kết nạp vào Liên hiệp quốc vào thời gian nào:
3. Ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào?
4. Người lao động ở đất nước nào không phải đóng thuế?
5. Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu nhất của Việt Nam, phát triển mạnh nhất ở khu vực:
6. Vở “Quan Âm Thị Kính” nổi tiếng thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ khán giả, được xếp vào vốn quý của sân khấu cổ truyền dân tộc thuộc thể loại nào sau đây:
7. Ông tổ của nghệ thuật cải lương nước ta là:
8. Hát quan họ là sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng miền nào nước ta:
9. Làng tranh Đông Hồ ngày nay thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta:
10. Một làng nghề làm gốm nổi tiếng ở nước ta ở vùng Bắc Bộ thuộc vùng:
Bắt đầu ngay
15 7.461