Trắc nghiệm: Đo chỉ số IQ

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 08993. Thời gian: 20 phút. Đã có 4.766 bạn thử.

Trắc nghiệm chỉ số thông minh

Trắc nghiệm IQ dưới đây là bài trắc nghiệm IQ suy luận logic có trên VnDoc.com. Hãy cùng VnDoc.com "thử sức" với những câu hỏi thú vị dưới đây nhé. 

Một số trắc nghiệm IQ khác:

Câu 1. Điền hình thích hợp.
Trắc nghiệm IQ
Câu 2.
Trắc nghiệm IQ
Câu 3. Tìm quả bóng khác loại với những quả bóng còn lại.
Trắc nghiệm IQ
Câu 4.
Trắc nghiệm IQ
Câu 5. Ai sẽ tìm được kho báu?
Trắc nghiệm IQ
Câu 6. Hình nào khác biệt.
Trắc nghiệm IQ
Câu 7. Kim đồng hồ sẽ quay về hướng số mấy?
Trắc nghiệm IQ
Câu 8. Điền số thích hợp vào dấu hỏi.
Trắc nghiệm IQ
Câu 9. Điền số còn thiếu vào dấu hỏi
Trắc nghiệm IQ
Câu 10.
Trắc nghiệm IQ
Bắt đầu ngay
27 4.766