Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20

Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Mã số: 11100. Thời gian: 15 phút. Đã có 457 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 20 do VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh ôn luyện kiến thức trọng tâm của bài và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 khác nhau trong chương trình học lớp 7

1

Sau khi kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào, đặt tên nước là gì?

2

Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?

3

Quân đội thời Lê sơ được tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. Đúng hay sai?

4

Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

5

Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

6

Để nhanh chóng hồi phục công nghiệp, Lê Thái Tổ đã cho bao nhiêu lính về quê làm nông nghiệp sau khi chiến tranh

7

Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?

8

Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:

9

Tầng lớp nào là tầng lớp phải nộp thuế cho nhà nước và không được xã hội phong kiến coi trọng?

10

Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

11

Thời Lê sơ, tôn giáo nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội?

12
Thời Lê sơ (1428-1527), tổ chức bao nhiêu kha thi tiến sĩ? Chọn lựa bao nhiêu người làm trạng nguyên?
13

Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: Văn thơ chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như….., Quỳnh uyển cửu ca

14

Thời Lê sơ, văn thơ chữ Nôm gồm những tác phẩm tiêu biểu nào dưới đây?

15

Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê sơ gồm 15 quyền?

16
a, Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lê sơ thể hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại đâu?
b
Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?
17

Lê Thánh Tông tên là gì? Sinh ngày tháng năm nào?

18

Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

19

Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm gì?

20

Đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai?

21

Tác phẩm địa lí Đại Việt của Nguyễn Trãi có tên gọi là gì?

22

Tên tác phẩm nổi tiếng về y học thời Lê sơ là gì?

Bắt đầu ngay
1 457