Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 10 - Tổng quan về nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 có đáp án

Mã số: 01789. Đã có 350 bạn thử.

Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 10 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 có tài liệu ôn tập cho môn Ngữ Văn lớp 10, chúng tôi đã đưa ra bài test Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 10 - Tổng quan về nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và đánh giá mức độ tiếp thu bài học của mình. Chúc các bạn học tốt! 

Câu 1:
Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận chính?
Câu 2:
Văn học dân gian nằm trong:
Câu 3:
Văn học dân gian gồm:
Câu 4:
Văn học dân giann gọi là:
Câu 5:
Văn học dân gian là do:
Câu 6:
Văn học viết là do:
Câu 7:
Văn học viết Việt Nam ra đời từ khoảng:
Câu 8:
Văn học viết Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX gồmc loại chữ viết:
Câu 9:
Chữ Nôm là loại chữ ghi âm tiếng Việt được cấu tạo từ chất liệu chữ:
Câu 10:
Chữ Quốc ngữ là loại chữ ghi âm tiếng Việt được cấu tạo từ chất liệu chữ:
Câu 11:
Các thời kì phát triển của nền văn học việt Nam gồm:
Câu 12:
Nền văn học Việt Nam chia làm các thời kì phát triển:
- Từ thế kỉ X – hết thế kỉ XIX
- Từ đầu thế kỉ XX - Cách Mạng Tháng tám 1945.
- Từ Cách Mạng Tháng tám 1945-hết thế kỉ XX.
Câu 13:
Nền văn học Việt Nam chia làmc thời kì pt triển:
- Từ thế kỉ X – hết thế kỉ XVI
- Từ đầu thế kỉ XVI - Cách Mạng Tháng tám 1945.
- Từ Cách Mạng Tháng tám 1945 - hết thế kỉ XX.
Câu 14:
Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX bị chi phối bởi:
Câu 15:
Thời kì văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - Cách mạng Tháng Tám 1945 có sự chuyển
biến lớn là do:
Câu 16:
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - Cách mạng Tháng Tám 1945 chịu ảnh hưởng của:
Câu 17:
Văn học Việt Nam thời kì từ Cách Mạng Tháng Tám 1945- hết thế kỉ XX có sự thống nhất về tư tưởng và hướng hẳn về đại chúng nhân dân là do:
Câu 18:
Trong những câu sau câu nào không phải là nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam?
Câu 19:
Văn học Việt Nam một:
Câu 20:
Trong những tác phẩm sau tác phẩm nào không phải của Văn học Trung đại Việt Nam?
Bắt đầu ngay
1 350