Trắc nghiệm Tin học 8 bài 2

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Mã số: 13719. Đã có 10 bạn thử.

Trắc nghiệm Tin học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 bài 2 gồm các câu trắc nghiệm Tin 8 được VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức cũng như nâng cao kết quả môn học của bản thân.

Bộ tài liệu trắc nghiệm Tin học 8 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK môn Tin lớp 8 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

1
Ngôn ngữ lập trình gồm:
2
Từ khóa dùng để khai báo là:
3

Trong ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên:

4

Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình:

5

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

6

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để:

7

Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím:

8

Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là:

9

Tên chương trình do ai đặt?

10
Cách đặt tên nào sau đây không đúng?
Bắt đầu ngay
1 10