Thị Thọ Ngo Địa Lý Lớp 10

Thành tựu của các cuộc phát kiến địa lý

1
1 Câu trả lời
 • Bánh Bao
  Bánh Bao

  1a. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý :

  +Năm 1487 : Đi- a- xơ đi vòng quanh Nam Châu Mĩ.

  +Năm 1498 : Va- xcô -đơ Ga- ma đến Ấn Độ.

  +Năm 1492 : Cô- lôm- bô tìm ra Châu Mĩ.

  +Năm 1519 - 1522 : Ma -giên- lon đi vòng quanh thế giới.

  1b. Kết quả: Tìm ra những vùng đất mới, con người, dân tộc mới.

  +Đem lợi những món lợi khổng lồ cho quý tộc, thương dân Châu Âu.

  1c. Ý nghĩa: Là cuộc cách mạng giao thông và tri thức.

  +Thúc đẩy thương nghiệp ngày càng phát triển hơn.

  0 Trả lời 08:32 12/01
  Địa Lý Xem thêm