Thay đổi thông tin cá nhân tham dự IOE năm 2017 - 2018

Thay đổi thông tin cá nhân tham dự IOE 2017 - 2018

Ban Tổ chức cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet vừa ra thông báo về việc thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản năm học 2016 - 2017 phù hợp với năm học 2017 - 2018. Thời hạn thay đổi đến hết ngày 14/8/2017. Sau thời hạn này sẽ khoá chức năng thay đổi thông tin.

THÔNG BÁO

CỦA BAN TỔ CHỨC CẤP TOÀN QUỐC

OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

1) Nếu học sinh đăng ký tài khoản mới thì làm theo Hướng dẫn và đăng ký theo lớp, trường mà mình sẽ học vào năm học 2017 - 2018.

2) Nếu học sinh dùng tài khoản của năm học 2016 - 2017 thì cần thay đổi thông tin cá nhân phù hợp với năm học 2017 - 2018 như sau:

- Bước 1: Đăng nhập theo tài khoản hiện có.

- Bước 2: Click vào "Thay đổi thông tin" như hình dưới:
Thay đổi thông tin cá nhân tham dự IOE 2017 - 2018

- Bước 3: Thực hiện thay đổi thông tin cá nhân phù hợp với năm học 2017 - 2018 rồi chọn "Đồng ý".
Thay đổi thông tin cá nhân tham dự IOE 2017 - 2018

- Bước 4: Hệ thống sẽ ra thông báo sau và bạn chọn "Đóng".
Thay đổi thông tin cá nhân tham dự IOE 2017 - 2018

- Cuối cùng: Bạn Thoát (Đăng xuất) khỏi hệ thống và hôm sau quay lại kiểm tra thông tin mới của bạn.

3) Thời hạn: Tất cả các tài khoản đã sử dụng trong năm học 2016 - 2017 muốn tiếp tục sử dụng phù hợp với năm học 2017 - 2018 chỉ được thay đổi thông tin cá nhân đến 23h59' ngày 14/8/2017. Sau thời điểm này, tất cả các tài khoản trên IOE đều không thể đổi thông tin cá nhân.

Các bạn có thể đọc Thông báo này trên trang IOE Tại đây.

Đánh giá bài viết
2 1.390
Sắp xếp theo
    Luyện thi IOE tiếng Anh Xem thêm