Nguyễn Ngọc Ánh Tin học lớp 6

Theo em tại sao khi gửi thư điện tử máy tính của người nhận và người gửi đều có mạng Internet

nhưng người nhận lại không nhận được thư và người gửi nhận được thư phản hồi từ nhà cung cấp dịch vụ? 

3
3 Câu trả lời
 • Lang băm
  1 Trả lời 15:16 27/12
 • Khang Anh
  Khang Anh

  * Mô hình thư điện tử thông qua các trang web được mô tả như sau:

  a) Người gửi và người nhận phải đăng kí một tài khoản thư điện tử tại một máy chủ thư điện tử của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.

  b) Người gửi truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử và đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình.

  c) Người gửi soạn thư điện tửvà gửi nó đến máy chủ thư điện tử mình đã đăng kí.

  d) Máy chủ thư điện tử của người gửi sẽ gửi thư này thông qua mạng Internet đến , máy chủ thư điện tử của người nhận.

  e) Người nhận đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử để nhận và đọc thư của mình.

  0 Trả lời 15:13 27/12
 • Cute phô mai que
  Cute phô mai que

  Theo em, do khi người nhận đã dùng một địa chỉ thư điện tử khác, hộp thư và địa chỉ thư điện tử cũ vẫn tồn tại, trừ khi người quản trị hệ thống thư điện tử xóa hộp thư đó. Thư điện tử được tự động chuyển đến máy chủ thư điện tử của người nhận không phụ thuộc vào việc người nhận có mở hộp thư hay không. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử hạn chế dung lượng của hộp thư. Do đó, khi hộp thư điện tử của người nhận đã bị đầy, hệ thống cũng không thể gửi thư mới tới người nhận được

  0 Trả lời 15:15 27/12
Tìm thêm: Tư điện tử

Tin học

Xem thêm