Họa sĩ vẽ Tranh Trần Nguyễn Tường Phi Khoa Học Tự Nhiên lớp 7

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dường Quốc gia,trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40ml/kg cân nặng.

Dựa vào khuyến nghị trên,em hãy tính lượng nước mà một sinh học lớp 8 có cân nặng 50kg cần trong một ngày.

A. 2000mL

B. 1600mL

C. 1000mL

D. 3000mL

3
3 Câu trả lời
 • Phúc Huy
  Phúc Huy

  Đáp án đúng là:

  A. 2000ml

  0 Trả lời 09:32 26/05
  • Sói già
   Sói già

   Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ vị thành niên nên bổ sung nước theo tỉ lệ 40 mL/kg cân nặng

   → Lượng nước mà một học sinh lớp 8 có cân nặng 50 kg cần uống một ngày là:

   40 × 50 = 2 000 mL

   0 Trả lời 09:32 26/05
   • vinh(ny ngân)
    0 Trả lời 09:35 26/05

    Khoa Học Tự Nhiên

    Xem thêm