Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 5

1 688

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 5 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Câu 1: Để quản lý tệp và thư mục ta dùng chương trình nào?

A. Microsoft Word

B. Microsoft Excel

C. Windows Explorer

D. Internet Explorer

Câu 2: Để xoá một tệp/thư mục, ta chọn tệp/thư mục cần xoá rồi thực hiện cách nào trong các cách dưới đây?

A. Nhấn phím Delete

B. Nhấn tổ hợp phím Shift + D

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + D

D. Nhấn phím Back Space

Câu 3: Để kích hoạt một ứng dụng (chương trình), ta thực hiện các nào?

A. Chọn Start → Find, rồi gõ tên ứng dụng

B. Chọn Start → Accessories, tìm và chọn ứng dụng

C. Nháy chuột lên My Documents, rồi chọn ứng dụng

D. Chọn Start → All Programs, tìm rồi nháy chuột lên tên ứng dụng

Câu 4: Nhóm các thao tác nào sau đây dùng để tạo mới một thư mục (Folder):

A. File\New\Folder

B. File\New

C. File → Create New Shortcut

D. File → Rename

Câu 5: Để xóa Folder hoặc (File) ta thực hiện:

A. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào phải vào phần đã chọn

B. Chọn Folder (hoặc File) và nháy đúp chuột vào phải vào phần đã chọn

C. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào nút PASTE trên thanh công cụ

D. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào nút DELETE trên thanh công cụ

Câu 6: Trong hệ điều hành Windows, để xóa vĩnh viễn ngay một tệp/thư mục (không đưa vào Recycle Bin), ta thực hiện:

A. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete

B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete

C. Giữ phím Caps Lock trong khi nhấn phím Delete

D. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete

Câu 7: Trong hệ điều hành Windows, muốn sao chép các tệp đang chọn vào bộ nhớ đệm ta thực hiện:

A. Nháy Edit → Copy

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

C. Nháy phải chuột tại vị trí bất kì bên trong vùng chứa các tệp đang chọn, chọn lệnh Copy

D. Các ý trên đều đúng

Câu 8: Trong hệ điều hành Windows, để dán các tệp/thư mục sau khi đã thực hiện lệnh copy, ta mở ổ đĩa, thư mục muốn chứa bản sao và:

A. Vào bảng chọn Edit → chọn Paste

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

C. Nháy phải chuột tại vùng trống bên trong ổ đĩa, thư mục chứa → chọn Paste

D. Các ý trên đều đúng

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D A D D D D
Đánh giá bài viết
1 688
Môn khác lớp 10 Xem thêm