Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10 bài 2

Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10 bài 2 Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết cho nêu rõ lịch sử cũng như truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân nước Việt Nam. Hi vọng bạn đọc nắm được nội dung bài học tốt và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

A. Lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam

I. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

1. Thời kì hình thành

Ngay từ buổi đầu của cách mạng VIỆT NAM đã chủ trương thành lập một tổ chức quân đội.

Ngày 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập- tiền thân của QĐNDVN.

2. Thời kì xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược

a. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Quá trình phát triển.

Năm 1951, quân đội ta chính thức mang tên gọi : Quân đội nhân dân Việt Nam(Vietnam People`s Army -VPA) và được gọi cho đến ngày nay.

Thành phần gồm: bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, quân đội ta vừa chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lập nhiều chiến công hiển hách.

Tiêu biểu: Thắng lợi ở chiến dịch Việt Bắc- Thu đông 1947; Thắng lợi ở chiến dịch Biên giới 1950; Thắng lợi ở chiến dịch Tây Bắc 1952. Cuộc chiến Đông xuân 1953-1954 đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc kháng chiến chống Pháp.

b. Trong kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược

Pháp thua, Mĩ chen chân vào xâm lược Việt Nam âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

Ở miền Bắc, quân đội đã xây dựng theo hướng chính quy.

Ở miền nam, 1961 các lực lượng miền nam thống nhất với tên gọi “Quân giải phóng”

Quân đội ta đã đánh bại 3 loại hình chiến tranh kiểu mới của Mĩ: chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

Năm 1972, đánh tan cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ.

Năm 1975, ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước.

c. Thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kì mới, quân đội ta được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn tích cực học hỏi, đổi mới, tăng cường sức chiến đấu và tham gia các nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

II. Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam

Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng

Gắn bó máu thịt với nhân dân

Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh

Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước

Nêu cao tình thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế

B. Lịch sử, truyền thống công an nhân dân Việt Nam

I. Lịch sử công an nhân dân Việt Nam

1. Thời kì hình thành

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.

Ở Bắc Bộ đã thành lập “Sở Liêm phóng” và “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” và “Ty Cảnh sát”.

2. Thời kì xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ (2945 - 1975)

a. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Ngày 15 tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ,

b. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975)

Thời kì này, Công an góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay

Công an đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. Truyền thống công an nhân dân Việt Nam

Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng

Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu

Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạp những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu

Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu.

Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thủy chung, tình nghĩa

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10 bài 2 Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Chắc hẳn qua đây bạn đọc đã nắm được nội dung của bài học rồi đúng không ạ? Bài học cho ta thấy được lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như Công an nhân dân Việt Nam. Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu trong học tập, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo một số kiến thức được chúng tôi tổng hợp và biên soạn dưới đây, Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, Sinh học lớp 10...

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

    Môn khác lớp 10

    Xem thêm