Danh Ly Thanh

Trong kỳ kiểm tra sức khoẻ định kỳ,cô đo và thông báo em cao 1m42 cm v

à bạn Minh cao 150 cm.Vậy ai cao hơn và cao hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hỏi bài Xem thêm