Nguyễn Thị Lê Mi Địa Lý Lớp 11

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sinh của các quốc gia năm 2019

Cho bảng số liệu: TỈ LỆ SINH CỦA MỘT QUỐC GIA NĂM 2019

Quốc giaU gan đaPa ki stanThụy điển
Tỉ lệ sinh (%)392911

a) Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sinh của các quốc gia năm 2019

b) Giải thích tại sao tỉ lệ sinh có sự chênh lệch giũa các quốc gia trên thế giới.

4
4 Câu trả lời
 • Bé Hân
  Bé Hân

  Giúp em với ạ

  Trả lời hay
  16 Trả lời 08:06 15/11
  • Thủy Hoàng Thị Thu
   Thủy Hoàng Thị Thu

   Giúp rm vs ah

   Trả lời hay
   3 Trả lời 22:00 15/11
   • Trần Xuân An
    Trần Xuân An

    giải giúp em đi mn


    Trả lời hay
    2 Trả lời 20:52 18/11
    • Nhi Trương
     Nhi Trương

     cho bảng thống kê tỉ lệ sinh ở một số quốc gia

     0 Trả lời 09:31 10/12
     Địa Lý
     Xem thêm