Tam Nguyen Toán học

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Bé Gạo
  Bé Gạo

  1 giờ = 60 phút

  3/4 giờ = 3/4 x 60 = 45 phút

  Trả lời hay
  2 Trả lời 19:03 24/03
 • Chít
  Chít

  3/4 = 45 phút

  0 Trả lời 18:41 26/03
 • Mọt sách
  Mọt sách

  3/4 giờ = 0,75 giờ = 45 phút

  0 Trả lời 18:42 26/03

Toán học

Xem thêm