Đinh Thị Nhàn Vật Lý Lớp 8

Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmhg có nghĩa là thế nào?

Tính áp suất này ra N/m2.

3
3 Câu trả lời
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao 76 cm.

  Tính áp suất này ra N/m2 ( xem C7).

  Tham khảo thêm: Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 bài 9: Áp suất khí quyển

  0 Trả lời 14:24 01/11
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   Nghĩa là áp suất khí quyển bằng áp suất gây bởi trọng lượng của một cột thủy ngân cao 76cm.

   Ta có: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/m2.

   0 Trả lời 14:24 01/11
   • Bi
    Bi

    Nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất bằng áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao 76cm.

    Áp suất khí quyển là :

    p=d.h=136000.0,76=103360N/m2

    0 Trả lời 14:25 01/11
    Vật Lý
    Xem thêm