Đinh Thị Nhàn Địa Lý Lớp 8

Vì sao khí hậu châu Á phân thành chiều đới và nhiều kiểu khác nhau

Vì sao khí hậu châu Á phân thành chiều đới và nhiều kiểu khác nhau

5
5 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  - Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

  - Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau do:

  + Lãnh thổ rộng lớn

  + Có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu nội địa

  + Trên núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo độ cao

  24 Trả lời 15:07 04/10
  • cao thị lệ thủy
   cao thị lệ thủy

   Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo

   - Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau do:

   + Lãnh thổ rộng lớn

   + Có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu nội địa

   + Trên núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo độ cao

   9 Trả lời 18:26 21/10
   • Thùy Chi
    Thùy Chi

    Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo

    Tham khảo thêm: Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 2: Khí hậu châu Á

    6 Trả lời 15:09 04/10
    • Đội Trưởng Mỹ
     Đội Trưởng Mỹ

     a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

     Quan sát hình 2.1, em hãy:

     – Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh

     tuyển 80°Đ.

     – Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

     b) Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

     Quan sát hình 2.1, em hãy chi một trong các đới có nhiều kiểu khi hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.

     Như vậy, châu Á có nhiéu đới khi hậu khác nhau. Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một số đới lại chia thành nhiều kiểu mà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa. Ngoài ra, trên các núi và sơn nguyên cao khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.

     5 Trả lời 15:07 04/10
     • cao thị lệ thủy
      cao thị lệ thủy

       Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bác đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một số đới lại chia thành nhiều kiểu mà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa.

      3 Trả lời 18:28 21/10
      Địa Lý
      Xem thêm