Đinh Thị Nhàn Vật Lý Lớp 8

Bài C6 SGK trang 5 Vật lý 8

Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây:

Một vật có thể là chuyển động ………… nhưng lại là ………… đối với vật khác.

3
3 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  Một vật có thể là chuyển động cơ học so với vật làm mốc này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác

  Tham khảo thêm: Chuyển động cơ học

  0 Trả lời 18:58 27/10
  • Bọ Cạp
   Bọ Cạp

   Ta có: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

   Ta suy ra từ thích hợp cần điền vào chỗ trống trên là:

   Vật thể có thể là chuyển động so với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác.

   0 Trả lời 18:58 27/10
   • Bi
    Bi

    (1) đối với vật này

    (2) đứng yên.

    0 Trả lời 18:59 27/10
    Vật Lý
    Xem thêm