Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Lịch sử lớp 12

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NỘI DUNG ÔN TẬP BÀI TẬP ĐẦU HỌC II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN LỊCH S 12 (Dành cho lớp 12/1)
Chương II: VIỆT NAM TỪ 1945 1954
Bài 17: ỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
2/9/1945 19/12/1946
I . TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1.Khó khăn
2. Thuận lợi
II . BƯỚC ĐẦU GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN
1.Củng cố chính quyền cách mạng , xây dựng nền móng chế độ mới
2. Giải quyết nạn đói
3. Giải quyết nạn dốt
4.Giải quyết khó khăn tài chánh
III. ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM NỘI PHẢN
2.Hòa với Trung Hoa dân quốc để chống Pháp
3.Hòa với Pháp để đuổi Trung Hoa dân quốc
BÁI TẬP:
Nội dung Hiệp định bộ (6/3/1946)
Bài 18:
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 1946 1950 )
III . CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 947
1.Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947
Nguyên nhân:
Diễn biến
Kêt quả:
* Ý nghĩa:
CÂU HỎI: Chiến dịch nào buộc Pháp chuyển kế hoạch t đánh nhanh thắng nhanh
sang đánh u dài với ta?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IV. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950.
1.Hoàn cảnh lịch sử
2.Diễn biến
3.Kết quả
4.Ý nghĩa
CÂU HỎI: Chiến dịch nào ta chủ động tấn công địch trên chiến trường?
HẾT
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẦU HỌC II NĂM HỌC 2019 -2020
MÔN LỊCH SỬ 12 (Lớp 12/2)
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III: VIỆT NAM TỪ 1945 1954
Bài 17: ỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU 2.9.1945 ĐẾN
TRƯỚC 19.12.1946
Câu 1: Khó khăn lớn nhất của nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
gì?
Câu 2: Thuận lợi bản nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 gì?
Câu 3: Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta để giữ vững thành quả Cách
mạng tháng m năm 1945 gì?
Câu 4: Nhiệm vụ bản đầu tiên nước Việt Nam DCCH cần thực hiện ngay sau
Cách mạng tháng Tám gì?
Câu 5: Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân n ta được thực hiện quyền công n biểu
hiện qua sự kiện nào?
Câu 6: Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội những nước đồng
minh nào sẽ vào nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật?
Câu 7: Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám lực
lượng nào?
Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Pháp chính thức m lược nước ta lần thứ hai?
Câu 9: Phương châm của Đảng Chính phủ trong hoạt động ngoại giao những năm
1945 1946 gì?
Câu 10: Nguyên tắc tối cao trong hoạt động ngoại giao những năm 1945 1946 của
Đảng Chính phủ gì?
Câu 11: Sách lược của ta đối với Pháp Trung Hoa Dân quốc trước ngày 6/3/1946
gì?
Câu 12: Sách lược của ta đối với Pháp Trung Hoa Dân quốc từ ngày 6/3/1946
gì?
Câu 13: sao Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” ngày 11/11/1945?
Câu 14: Nội dung trong Hiệp định bộ (6/3/1946) lợi nhất cho cách mạng nước
ta?
Câu 15: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hội nghị Phôngtennơblô (1946) thất bại
gì?

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Lịch sử

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Lịch sử lớp 12 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể tự ôn tập môn Lịch sử ở nhà trong thời nghỉ phòng chốn dịch bệnh viêm phổi do virut corona gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Lịch sử lớp 12 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp lý thuyết cũng như bài tập của môn Lịch sử các bài 18, 19, 20, 21. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm