Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 đưa ra nhận xét trong năm cũ và phương hướng hoạt động của năm tới nhé.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………………………

Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 20..., lập thành tích chào mừng … năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đoàn kết toàn dân tộc.

Hôm nay, cán bộ và nhân dân thôn………………… long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư trong thôn, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng thôn…………………...

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận tổ quốc xã ………, tôi xin trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các cụ cao tuổi, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, nhân dân thôn………………….. đã tụ hội về đây tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ngày hôm nay.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………………………..

Trong suốt quá trình lãnh đạo cánh mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản đó là: “ bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc anh em, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân thôn………………… đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, một lòng xây dựng thôn có kinh tế tăng trưởng ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của thôn. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn.

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn………………. đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đoàn kết dân tộc của xã Tân Sơn, thể hiên ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương Tân Sơn.

Nhân dịp này thay mặt ĐU, HĐND, UBND và UBMTTQ xã tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, BQL, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân thôn………………. đã cộng đồng, trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần.

Tôi đề nghị Chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn……………. đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn………………………...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua thôn………………….. vẫn còn có một số tồn tại đó là: Các tiêu cực và tệ nạn xã hội như rượu chè, trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, vẫn còn xảy ra, có đoàn thể hoạt động chưa đều, chưa phát huy được hết khả năng của chi hội, để khắc phục một số tồn tại đó trong thời gian tới, thôn……………… cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, BQL cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa. Chi bộ đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động các tổ chức thành viên đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên;

Hai là: Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 20… tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học,không có người sinh con thứ ba. Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu cản trở sự tiến bộ chung.

Ba là: Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn đấu trên địa bàn thôn không còn hộ đói đứt bữa, cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đoàn kết để cùng phát huy thế mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và xây dựng thôn……………. Phát triển bền vững.

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 20… bước sang năm 20… nhiệm vụ của những tháng còn lại cán bộ và nhân dân thôn……………… phải tập chung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc một lần nữa tôi xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể nhân dân thôn …………………… sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xim trân trọng cảm ơn./..

Đánh giá bài viết
17 23.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm