Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 số 2

Ôn tập lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới cả năm có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm lớp 3 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại: Bài tập ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn.

 • Read and choose the best options
 • Question 1:

  __________ any sofas in this room? - Yes, there is one sofa.

 • Question 2:

  That’s my mother. ____________ nice.

 • Question 3:

  This is the garden. _______________.

 • Question 4:

  _______________. -My name’s Linda.

 • Question 5:

  James: Hi, Mark. How are you?

  Mark: _______________.

 • Read and match

  1. How do you spell your name?

  A. No, it isn’t. It’s Kate

  2. How old are you?

  B. V - N - D - O - C

  3. Is this Mary?

  C. It’s Miss Linh

  4. Who’s that?

  D. I’m nine years old

 • Question 1:
 • Question 2:

  How old are you?

 • Question 3:

  Is this Mary?

 • Question 4:

  Who’s that?

 • Look and write
  Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 số 2

  Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 số 2

  Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3 lên 4 số 2

  1. _______ down, please!

  2. _______, you can’t

  3. May I _______?

 • Question 1:

  _______ down, please!

  Sit
 • Question 2:

  _______, you can’t

  No
 • Question 3:

  May I _______?

  come in
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 322
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm