Bài tập ôn luyện các dạng Toán lớp 3

2 2.759
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TOÁN ÔN TẬP LỚP 3
Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi 5 bao gạo như thế nặng bao
nhiêu kg?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 2: Một cửa ng 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa
hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nớc mắm.
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 3: Lúc đầu 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó thêm
3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi tất cả bao nhiêu bao đường đợc ch vào kho?
(Biết các xe tải chở số bao đờng bằng nhau)
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 4: Một cửa ng 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây bút chì, cửa
hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây t chì?
Bài giải:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 5: Hùng 56 nghìn đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng ít hơn Hùng 21
nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đợc bao nhiêu quyển truyện tranh ?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................
Bài 6: Lan 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên.
Hỏi Lan tất cả bao nhiêu viên kẹo?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................
Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường chia đều vào 3 kho, sau đó lại
nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đờng bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa
hàng đã bán bao nhiêu bao đường?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................... ...............................................................
Bài 8: An 64 viên bi chia đều thành 8 hộp, nh 48 viên bi cũng được chia
vào c hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm đợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho
36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Bài 10: Dũng 72 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, Dũng chia ra thành c hộp
bằng nhau, ng chia đợc 5 hộp bi xanh 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu
viên xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Bài 11: Một cửa hàng một số thùng dầu nh nhau chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta
thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu tất cả 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa ng
bao nhiêu thùng dầu?
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Tổng hợp bài tập ôn luyện các dạng Toán lớp 3

Bài tập ôn luyện các dạng Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập ôn luyện các dạng Toán lớp 3. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 2.759
Toán lớp 3 Xem thêm