Quỳnh Phùng Hóa học

Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 3 khí riêng biệt: CO2, CH4, C2H4

Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 3 khí riêng biệt:CO2, CH4, C2H4

3
3 Câu trả lời
 • Công chúa béo
  Công chúa béo

  + Cho các khí lội qua dung dịch nước vôi trong dư

  Mẫu khí nào làm đục nước vôi trong thì đó chất ban đầu là khí CO2,

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

  Mẫu thử các khí còn lại không có hiện tượng là CH4 và C2H4.

  + Cho 2 khí còn lại này lội qua dung dịch nước Br2 dư

  Mẫu khí nào làm nhạt màu dung dịch nước Br2 thì đó là C2H4

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  (màu nâu đỏ) (dung dịch không màu)

  Mẫu thử không có hiện tượng chất ban đầu là gì là CH4

  0 Trả lời 10:34 24/03
 • Laura Hypatia
  Laura Hypatia

  - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Dẫn các mẫu thử vào nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là CO2

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4, C2H4

  - Dẫn 2 chất còn lại vào dung dịch brom

  + Mẫu thử làm mất màu dung dịch brom chất ban đầu là C2H4

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là CH4

  0 Trả lời 10:34 24/03
 • Phan Thị Nương
  Phan Thị Nương

  Tham khảo lời giải ở đây https://vndoc.com/nhan-biet-ch4-c2h4-co2-259569

  0 Trả lời 10:35 24/03

Hóa học

Xem thêm