TT.73.31 Lê Thị Kim Ngoan

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận ra từng chất chứa trong 6 ống nghiệm

không nhãn , biết mỗi ống chứa 1 trong các chất sau : benzene , toluene , ethyl alcohol, glycerol, chlorofom , ethyl bromide

Hỏi bài

Xem thêm