Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 - 2022

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 10
Thời gian: 60 phút
A/ TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)
Câu 1. Cho ba điểm phân biệt
, ,A B C
. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A.
.CA BA BC
B.
.CA AB CB
C.
.AB AC BC
D.
.AB BC CA
Câu 2. Cho tam giác
, ,M N P
lần lượt là trung điểm
, ,AB BC AC
,
G
là trọng tâm
tam giác
.Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
.GA GC GP
B.
2 .BG CG GN
C.
.AG BG AB
D.
2 .GA GB GM
Câu 3. Cho hàm số
2
y ax bx c= + +
có đồ thị như hình bên. Khẳng định
nào sau đây đúng ?
A.
0, 0, 0.a b c> > <
B.
0, 0, 0.a b c< > <
C.
0, 0, 0.a b c< > >
D.
0, 0, 0.a b c> < >
Câu 4. Cho tam giác ABC đều cạnh 2
a
. Tính
AB AC
A.
3
2
a
B.
3a
C.
2 3a
D.
3a
Câu 5. Cho hình bình hành ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng?
A.
AC BD
B.
AB CD
C.
BC DA
D.
AD BC
Câu 6. Trục đối xứng của parabol
( )
2
: 2 6 3P y x x= + +
A.
3.x =-
B.
3.y = -
C.
3
.
2
y =-
D.
3
.
2
x =-
Câu 7. Cho hai tập hợp
; 1A m m
0;3 .B
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để
.A B
A.
; 1 3; .m  
B.
; 1 3; .m
 
C.
; 1 3; .m
 
D.
; 1 3; .m
 
Câu 8. Cho tam giác
ABC
, có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và điểm cuối
là các đỉnh
, , ?A B C
A.
3.
B.
6.
C.
9.
D.
4.
Câu 9. Cho hàm số
2
3 khi 0
1 khi 0
x x x
y f x
x x
. Khi đó,
1f
bằng
A.
4
B. 6 C. 2 D. 0
Câu 10. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R
A.
y x 3=- +
B.
y x 4= +
C.
y 5x 2=- +
D. A.
y 2x 1=- +
Câu 11. Phát biểu nào sau đây không là một mệnh đề?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
A. Nội là thủ đô của Việt Nam. B. Bạn có đi học không?
C. 7<5. D.
p
là số vô tỉ.
Câu 12. Phủ định của mệnh đề
2
:" , 5 3 1"P x x x x 
A.
2
" , 5 3 1".x x x
B.
2
" , 5 3 1".x x x
C.
2
" , 5 3 1".x x x
D.
2
" , 5 3 1".x x x
Câu 13. Cho tam giác
ABC
M
là trung điểm của
,BC I
là trung điểm của
.AM
Khẳng
định nào sau đây đúng?
A.
1
.
4
AI AB AC
B.
1
.
4
AI AB AC
C.
1 1
.
4 2
AI AB AC
D.
1 1
.
4 2
AI AB AC
Câu 14. Cho
;5A 
,
0;B 
. Tìm
.
A.
;A B  
B.
0;5A B
. C.
0;5A B
. D.
0;5A B
.
Câu 15. Cho số gần đúng
23748023 101a
. Tìm số quy tròn của số số gần đúng
23748023
.
A.
23746000.
B.
23748000.
C.
23747000.
D.
23749000.
B/ T LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
a) Cho
{
0;1;2;3;4}A=
;
{
2;3;4;5;6}B =
. Tìm A
B, A
B
b) Tìm tập xác định của hàm số
2 5y x= - +
.
Câu 2. (2,0 điểm) .Cho hàm số bậc hai
2
2 1y x x= - -
có đồ thị
P
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
P
b) Tìm điều kiện của tham s
m
để
(
)
P
cắt đường thẳng
y m=
tại
2
điểm phân biệt
nằm về cùng phía với trục
Oy
.
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Cho bốn điểm
, , ,A B C D
bất kì. Chứng minh rằng:
AB CD
AD CB
b) Cho ABC, lấy ba điểm M, N, P sao cho
MB
= 3
MC
;
3 0NA NC
0PA PB
 
.
Chứng minh 3 điểm M, N, P thẳng hàng.
------ HẾT ------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
B
C
D
D
C
B
A
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
B
B
B
C
B
B. TỰ LUẬN:
Câu 1. (1,5 điểm)
a) Cho
{
0;1;2;3;4}A=
;
{
2;3;4;5;6}B =
. Tìm A B, A B
b) Tìm tập xác định của hàm số
2 5y x= - +
.
a)1,0
điểm
2 3 4A B ; ;
0,5
0 1 2 3 4 5 6A B ; ; ; ; ; ;
0,5
b)0,5
điểm
Điều kiện:
2 0x
0,25
2x
tập xác định
2D ; 
0,25
Câu 2. (2,0 điểm) .Cho hàm số bậc hai
2
2 1y x x= - -
có đồ thị
P
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
P
b) Tìm điều kiện của tham s
m
để
(
)
P
cắt đường thẳng
y m=
tại
2
điểm phân
biệt nằm về cùng phía với trục
Oy
.
a)1,0
điểm
Tập xác định:
D
Trục đối xứng:
1x
0,25
Đỉnh
1 2I ;
0,25
Bảng biến thiên
0,25
Đồ thị
0,25
b)1,0
điểm
Phương trình hoành độ giao điểm
2 2
2 1 2 1 0x x m x x m (*)
0,25
cắt
P
tại hai điểm phân biệt
Phương trình (*) có hai nghiệm
phân biệt cùng dấu
0,25
0 8 4 0
0 1 0
m
P m
0,25
2
2 1
1
m
m
m
0,25

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 - 2022 được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Đây là đề thi giữa học kỳ 1 lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán. Hy vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình rèn luyện, tự ôn tập ở nhà. Chúc các bạn ôn tập tốt

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 - 2022, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.751
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm