Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề số 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN NGỮ VĂN 8
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Tổng số
1. Phần
đọc hiểu
- Thơ Mới
- Thơ ca
cách mạng
- Văn bản
nghị luận
trung đại
- u thông
tin về c
giả, c
phẩm, hoàn
cảnh ng
c
- Nhận ra
PTBĐ của 1
VB
- Nêu được
luận đề, đặc
điểm của th
loại
- Hiểu được nội
dụng cụ thể của
câu nói.
- Hiểu được
hành động nói
kiểu câu tương
ứng.
- Hiểu được nội
dung của một
đoạn văn cụ
thể.và triển khai
thành đoạn văn
Nêu chủ đề
của đoạn
triển khai
thành đoạn
văn ngắn.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,75
17,5%
3
0,75
7,5%
1
1,5
15%
8
40%
2. Phần tạo
lập văn
bản
- Nghị luận
về một vấn
đề hội
Viết bài văn
nghị luận
hội
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
1
6
60%
1
6
60%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tổng số câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %
4
1,75
17,5%
3
0,75
7,5%
1
1,5
15%
1
6
60%
9
10
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 2018
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài 90 phút (không kể giao đề)
..........., ngày ......tháng ........... năm 2018
HỌ TÊN
HỌC SINH
SỐ O DANH
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA THẦY (CÔ) GIÁO
.....................
..............
.......................
..........
......................................................
.......................................................
......................................................
.......................................................
......................................................
.......................................................
Phần I: Đọc hiểu (4 điểm)
Câu 2 (1,5 điểm): Đọc đoạn trích sau trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào
một chữ cái trước câu trả lời đúng.
“Đạo lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học học điều ấy. Nước Việt ta, từ
khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình
thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường,
thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
A. Chiếu dời đô B. Hịch tướng
C. Bàn luận về phép học D. Bình Ngô đại cáo
b. Đoạn văn trên của tác giả nào?
A. Trần Quốc Tuấn B. Nguyễn Thiếp
C. Nguyễn Trãi D. Công Uẩn
c. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng đoạn trích trên gì?
A. Tự sự B. Biểu cảm
C. Nghị luận D. Thuyết minh
d. Nhận định nào đúng nhất với ý nghĩa của câu: “Người ta đua nhau lối học hình thức
hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương ngũ thường”.?
A. Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn
B. Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi
C. Phê phán thói học thụ động, bắt chước
D. Phê phán thói lười học

Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo môn Văn dành cho giáo viên và các bạn học sinh lớp 8. Tài liệu này gồm theo lời giải các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại kiến thức. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT thị xã Long Khánh năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn Xem thêm