Các hàm mới nhất trên excel 2013

Các hàm mới nhất trên excel 2013

Excel là một trong những ứng dụng rất phổ biến để xử lý các dữ liệu tính toán hay các con số. Các hàm trong Excel sẽ là những công cụ tuyệt vời khi bạn thao tác trên bảng tính. Cùng với sự ra đời của Excel 2013 thì Microsoft cũng xây dựng các hàm Excel mới nhất để hoàn thiện hơn cho ứng dụng bảng tính Excel.

Tổng hợp hàm excel

Các hàm tài chính trong Excel

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

Trong bài này VnDoc đã tổng hợp giúp bạn các hàm mới nhất có trên Excel 2013, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Hàm toán học và lượng giác

Hàm ACOT Trả về arccotangent của một số
Hàm ACOTH Trả về dạng acrtanghyperbolic của một số
Hàm ARABIC Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Hàm BASE Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)
Hàm CEILING.MATH Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa.
Hàm COMBINA Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho.
Hàm COT Trả về dạng cosin hyperbolic của một số.
Hàm COTH Trả về cotang của một góc.
Hàm CSC Trả về cosecant của một góc.
Hàm CSCH Trả về cosec hyperbolic của một góc.
Hàm DECIMAL Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân.
Hàm MUNIT Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định.
Hàm SEC Trả về sec của một góc.
Hàm SECH Trả về sec hyperbolic của một góc.

2. Hàm thống kê

Hàm BINOM.DIST.RANGE Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức.
Hàm GAMMA Trả về giá trị hàm Gamma.
Hàm GAUSS Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa.
Hàm PERMUTATIONA Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng.
Hàm PHI Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn.
Hàm SKEW.P Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó.

Trên đây VnDoc đã giớ thiệu đến bạn một số hàm mới trên Excel 2013, để tìm hiểu thêm những hàm toán học, hàm thống kê, hàm tài chính lần đầu xuất hiện trong Excel mời các bạn tải thêm file đính kèm hoặc bạn có thể tải ở Đây.

Đánh giá bài viết
1 510
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm