Đinh Thị Nhàn GDCD Lớp 9

Cần phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình?

5
5 Câu trả lời
 • Xucxich14
  Xucxich14

  Cần phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình?

  Trả lời hay
  6 Trả lời 23/07/21
 • Song Tử
  Song Tử

  Trả lời:

  - Giải quyết các cuộc xung đột, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, quốc gia bằng đàm phán, hòa bình; tránh để xảy ra chiến tranh.

  - Có ý thức bảo vệ hòa bình mọi lúc mọi nơi, tùy và khả năng của mình; tuyên truyền và ngăn chặn những âm mưu chống phá gây chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch.

  - Tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh tại các khu vực bất ổn hiện nay trên thế giới.

  - Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái giữa mọi người; không kì thị phân biệt màu da.

  Trả lời hay
  5 Trả lời 23/07/21
 • Khôi Phạm
  Khôi Phạm

  - Giải quyết các cuộc xung đột, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, quốc gia bằng đàm phán, hòa bình; tránh để xảy ra chiến tranh.

  - Có ý thức bảo vệ hòa bình mọi lúc mọi nơi, tùy và khả năng của mình; tuyên truyền và ngăn chặn những âm mưu chống phá gây chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch.

  - Tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh tại các khu vực bất ổn hiện nay trên thế giới.

  - Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái giữa mọi người; không kì thị phân biệt màu da.:))))


  Trả lời hay
  4 Trả lời 20/01/22
 • Hai lúa
  Hai lúa

  Chúng ta cần phải làm là :

  +) Tuyên truyền tác hại của chiến tranh

  +) Tạo mối quan hệ hợp tác tình thân ái vs bạn bè trong và ngoài nước

  +) Tôn trọng những ý kiến của mọi người

  +) Biết lắng nghe ý kiến người khác

  +) Giao lưu văn nghệ thanh thiếu niên quốc tế

  +) Tôn trọng các nền văn hóa của các dân tộc

  +) Dùng những thương lượng đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn

  +) Có ý thức tham gia mạng xã hội

  Trả lời hay
  2 Trả lời 10:37 31/12
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  - Giải quyết các cuộc xung đột, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, quốc gia bằng đàm phán, hòa bình; tránh để xảy ra chiến tranh.

  - Có ý thức bảo vệ hòa bình mọi lúc mọi nơi, tùy và khả năng của mình; tuyên truyền và ngăn chặn những âm mưu chống phá gây chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch.

  - Tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh tại các khu vực bất ổn hiện nay trên thế giới.

  - Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhân ái giữa mọi người; không kì thị phân biệt màu da.

  0 Trả lời 23/07/21

GDCD

Xem thêm