Đinh Thị Nhàn Địa Lý Lớp 8

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

4
4 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Đáp án: B.

  Giải thích: Khí hậu châu Á gồm các đới: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.

  7 Trả lời 16:16 14/10
  • Ma Kết
   Ma Kết

   Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

   Trả lời:

   Đới khí hậu cực và cận cực

   Đới Khí hậu ôn đới

   Đới khí hậu cận nhiệt đới

   Đới khí hậu nhiệt đới

   Đới khí hậu xích đạo

   Đáp án B

   0 Trả lời 16:19 14/10
   • cao thị lệ thủy
    cao thị lệ thủy

    Đáp án: B.

    Giải thích: Khí hậu châu Á gồm các đới: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.

    0 Trả lời 18:30 21/10
    • Khang Anh
     Khang Anh

     Châu Á có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, trải rộng trên nhiều kiểu đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

     đáp án C

     0 Trả lời 16:17 14/10
     Địa Lý Xem thêm