Chính tả lớp 2 Nghe - viết: Tiếng chổi tre

Chính tả lớp 2: Tiếng chổi tre

Chính tả lớp 2: Nghe - viết; Tiếng chổi tre là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 122 có đáp án đầy đủ chi tiết cho các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài điền từ thích hợp vào chỗ trống. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 122

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

“Một cây ..àm chẳng …ên …on

Ba cây chụm lại …ên hòn …úi cao

Nhiễu điều phủ …ấy giá gương

Người trong một …ước phải thương nhau cùng”.

b) “it” hoặc “ich”:

Vườn nhà em trồng toàn m…. Mùa trái chín, m… lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim ch… tinh ngh… nhảy lích r… trong kẽ lá. Chị em em tíu t… ra vườn. Ngồi ăn những múi m… đọng mật dưới gốc cây thật là th….

Trả lời

a) l hoặc n:

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

b) “it” hoặc “ich”:

Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “l” hoặc “n”

Mẫu: bơi lặn — nặn tượng.

Đó là những từ: nối — lối xóm, mười năm — mười lăm, nắm tay -lắm việc, lấm lét - cái nấm, xét nét — lấm lét, la hét - quả na, lô hàng - nô nức...

b) Chỉ khác nhau ở vần “it” hoặc “ich”

Mẫu: thịt gà - thình thịch

Đó là những từ: vừa khít — thích hợp, chít khăn - kích cỡ, sở thích

- ăn mít, cái phích — lít nước...

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 2: Đáp lại lời từ chối

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 653
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm