Chính tả lớp 2: Chuyện quả bầu

Chính tả lớp 2: Chuyện quả bầu

Chính tả lớp 2: Chuyện quả bầu là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 118, 119 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập điền từ vào chỗ trống. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 118, 119

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a. "l" hoặc “n”:

BÁC LÁI ĐÒ

Bác làm nghề chở đò đã năm năm …ay. Với chiếc thuyền …an …ênh …ênh mặt nước, ngày …ày qua tháng khác, bác chăm …o đưa khách qua lại trên sông.

b) "v" hoặc “d”:

Đi đâu mà …ội mà …àng

Mà …ấp phải đá, mà quàng phải …ây?

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào …ấp, chẳng …ây nào quàng”.

Trả lời

b. "l" hoặc “n”:

BÁC LÁI ĐÒ

Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

b) "v" hoặc “d”:

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây?

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng”.

Câu 2. Tìm những từ.

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng “n” hoặc "l", có nghĩa sau:

- Vật dùng để nấu cơm: nồi.

- Đi qua chỗ có nước: lội.

- Sai sót khuyết điểm: lỗi.

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa sau:

- Ngược với buồn: vui

- Mềm nhưng bền khó làm đứt: dai.

- Bộ phận cơ thể nối tay với mình: vai.

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Quyển sổ liên lạc

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm