Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh

Đề thi thử năm 2019 môn GDCD

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu 81: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu giảm, sản xuất kinh doanh thu hẹp thì lượng cung hàng hóa

A. giảm xuống

B. tăng lên

C. ổn định

D. giữ nguyên

Câu 82: Hoạt động nào vi phạm pháp luật trong sản xuất và kinh doanh?

A. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

B. Kinh doanh thêm một số mặt hàng không có trong giấy phép kinh doanh.

C. Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

D. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Câu 83: Giả mạo facebook người khác để đăng tin không đúng sự thật về họ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền sở hữu trí tuệ.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.

D. Quyền đảm bảo an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 84: Để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, đối với người dân tộc ít người khi vi phạm pháp luật phải

A. tăng nặng trách nhiệm pháp lý.

B. giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

C. xử lý đúng quy định của pháp luật.

D. miễn trách nhiệm pháp lý.

Câu 85: T đang viết phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thì ông K yêu cầu T đưa phiếu cho ông xem rồi tự ý gạch tên ông N trong phiếu bầu của T rồi bỏ luôn phiếu của T vào hòm phiếu. Hành vi của ông K đã vi phạm những nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?

A. Bỏ phiếu kín và trực tiếp.

B. Phổ thông và bình đẳng.

C. Bình đẳng và trực tiếp.

D. Trực tiếp và phổ thông.

Câu 86: Được anh S thông tin việc anh H nhờ anh T hoàn thiện hồ sơ để đăng kí bản quyền đề tài X, chị L đã đề nghị anh S bí mật sao chép toàn bộ nội dung đề này rồi cùng mang bán cho chị M. Sau đó chị M thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi sáng tạo của tỉnh K. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Chị M và anh N.

B. Chị M, chị N và anh H.

C. Chị M, Chị L và anh S.

D. Chị L và chị M.

Câu 87: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.

B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

C. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.

D. Trực tiếp, tập trung, dân chủ, tự do.

Câu 88: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Đối với công dân đây là quyền.

A. bất khả xâm phạm về thân thể.

B. bất khả xâm phạm về chổ ở.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 89: Tự ý bắt giữ người là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 90: Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo.

B. Thẩm định.

C. Được tham vấn.

D. Được phát triển.

Câu 91: Nội dung nào sau đây không phải là quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

B. Quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề.

C. Quyền tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm.

D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật.

Câu 92: Một tổ bầu cử trong khi thực hiện công tác bầu cử đã để hòm phiếu không có nắp và cho rằng để cử tri bỏ phiếu thuận tiện. Trong trường hợp này, tổ bầu cử đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.

D. Bình đẳng

Câu 93: Hoạt động tưởng niệm người có công với đất nước là

A. hoạt động vi phạm pháp luật.

B. hoạt động mê tín dị đoan.

C. hoạt động tôn giáo.

D. hoạt động tín ngưỡng

Câu 94: Quy định khi tham gia điều khiển xe mô tô, gắn máy phải tuân thủ theo luật giao thông đường bộ phản ánh đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính xã hội rộng lớn.

B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 95: Cơ sở kinh doanh không sử dụng hóa chất bị cấm trong bảo quản thức ăn để bán ra thị trường. Việc làm của cơ sở kinh doanh trên là thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 96: Ngày 20 tháng 10 năm 2017 bạn A và bạn K đến nhà bạn C chơi thì bị anh H và anh T là thanh niên trong xóm của bạn C chặn đánh. Ba ngày sau bạn K đi chơi cưới anh V trong thôn thì bắt gặp anh H và anh T nên đã gọi anh M và anh L là thanh niên địa phương chặn đánh để trả thù, thấy các anh đánh nhau em C đã dùng điện thoại quay lại và tung lên facebook. Những ai dưới đây đã vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân?

A. Anh T, anh H, bạn C, anh M và anh L.

B. Anh L, anh M, bạn A, anh T và anh H.

C. Em C, anh H, anh T, bạn K, anh M và anh L.

D. Anh H, anh T, em C, bạn K, bạn A và anh L.

Câu 97: Công ty M và N cùng đóng trên địa bàn Y với quy mô giống nhau nhưng mức thuế của Công ty M lại thấp hơn. Nguyên nhân là do mặt hàng của Công ty M

A. hướng đến người nghèo.

B. được nhà nước khuyến khích.

C. phục vụ cho số đông quần chúng.

D. giải quyết được nhiều việc làm.

Câu 98: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A. phương thức sản xuất

B. tư liệu sản xuất

C. sức lao động

D. điều kiện lao động

Câu 99: Bạn M (18 tuổi) rủ N (15 tuổi) cùng thực hiện hành vi cướp giật mũ của một người phụ nữ đi xe máy trên đường. Tòa án xét xử hai bạn với mức án khác nhau là thể hiện

A. bất bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

B. bất bình đẳng về nghĩa vụ.

C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

D. bình đẳng về nghĩa vụ công dân.

Câu 100: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con.

B. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.

C. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.

D. . Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

Câu 101: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là hình thức dân chủ.

A. gián tiếp.

B. trực tiếp.

C. tập trung.

D. xã hội chủ nghĩa.

Câu 102: Thấy B đi chơi với người yêu của mình về muộn, A cho rằng B tán tỉnh người yêu của mình nên A đã bắt và nhốt B tại phòng trọ của mình. Nếu em là A, khi thấy B đi chơi với người yêu mình về muộn em sẽ xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Nhắc nhở người yêu không nên đi chơi với bạn khác giới quá khuya.

B. Đánh B và cấm không được gặp người yêu của mình.

C. Cảnh cáo B không được gặp và tán tỉnh người yêu mình.

D. Gọi bạn thân đến đánh B một trận rồi tha cho về.

Câu 103: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. thực hiện pháp luật.

B. thực thi đường lối.

C. tuân thủ chính sách.

D. tuân thủ chủ trương.

Câu 104: Chị Q sử dụng hành lang của khu chung cư để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 105: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế là tiền đã thực hiện chức năng nào dưới đây ?

A. Cung cấp dịch vụ

B. Cung cấp thông tin

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Câu 106: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức?

A. Pháp luật tiến bộ sẽ tác động tích cực đến đạo đức .

B. Pháp luật tiến bộ thì đạo đức xuống cấp.

C. Đạo đức tiến bộ sẽ tác động tích cực đến pháp luật.

D. Một số quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đạo đức.

Câu 107: Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là

A. được học bất cứ ngành nghề nào.

B. học từ Tiểu học đến Sau đại học.

C. có quyền học từ thấp đến cao.

D. có quyền học bằng nhiều hình thức.

Câu 108: Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị H không có điều kiện học tiếp đại học. Sau ba năm, chị H vừa làm việc trong nhà máy vừa theo học Đại học tại chức. Chị H đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do học tập.

B. Học tập và lao động.

C. Tự do phát triển.

D. Học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 109: Chị G bị chồng là anh D bắt theo tôn giáo của gia đình nhưng G không chấp thuận. Bố mẹ D là ông bà S ép G phải bỏ việc để ở nhà chăm lo gia đình. Mặt khác D còn tự ý bán xe máy riêng của G vốn đã có từ trước khi hai người kết hôn khiến G càng bế tắc. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà H đã chửi bới bố mẹ D đồng thời nhờ Y đăng bài nói xấu, bịa đặt để hạ uy tín của ông bà S trên mạng. Ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?

A. Anh D, chị G và Y.

B. Ông bà S và bà H.

C. Chỉ có anh D.

D. Bà H, anh D và Y

Câu 110: Nguyên tắc chủ yếu xử lí người chưa thành niên phạm tội là

A. răn đe.

B. giáo dục.

C. thuyết phục.

D. trừng phạt.

Câu 111: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?

A. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.

B. Nhờ người khác viết phiếu vì không biết chữ nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu.

C. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.

D. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.

Câu 112: Công dân bị phân biệt thành phần và địa vị xã hội trong việc hưởng quyền là vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

B. Bình đẳng trước pháp luật.

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

D. Bình đẳng về thu nhập xã hội.

Câu 113: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện hình thức tuân thủ pháp luật?

A. Công dân đăng kí kinh doanh phù hợp với điều kiện, khả năng của mình.

B. Cơ sở kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt theo quy định của cơ quan thuế.

C. Cá nhân, tổ chức kinh doanh nộp thuế theo quy định của pháp luật.

D. Cơ sở kinh doanh không sản xuất hàng giả và hàng kém chất lượng.

Câu 114: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ

A. các điều kiện theo quy định của pháp luật.

B. vốn và địa điểm kinh doanh.

C. năng lực quản trị, nhân lực.

D. khả năng tài chính.

Câu 115: Công dân thực hiện quyền được phát triển trong trường hợp nào dưới đây?

A. Sáng tác âm nhạc.

B. Tuyển dụng chuyên gia.

C. Bồi dưỡng tài năng.

D. Đăng ký bản quyền.

Câu 116: Ông X đã kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc cần tăng cường quản lí hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử. Ông X đã thực hiện quyền dân chủ nào sau đây?

A. Xây dựng bộ máy nhà nước.

B. Tự do ngôn luận.

C. Tham gia ban hành chính sách quản lí.

D. Tham gia quản lí Nhà nước.

Câu 117: Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa phải dựa trên thời gian lao động

A. cá biệt cần thiết

B. xã hội cần thiết

C. mang tính ngẫu nhiên

D. mang tính bất biến

Câu 118: Để có tiền trả nợ quán game, anh K và anh C lập kế hoạch cướp tiệm vàng. Đến ngày hẹn, sợ bị bắt nên C giả vờ ốm và nhờ anh M báo cho K việc mình phải đi khám bệnh. Do sức ép của chủ nợ, K rủ anh N và cùng nhau thực hiện kế hoạch. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh K, C, M và N.

B. Anh K, C và N.

C. Anh K và N.

D. Anh K, M và N.

Câu 119: Phát hiện anh A vào bắt trộm gà của anh B khi anh B không có nhà, em sẽ chọn cách giải quyết nào sau đây?

A. Chờ công an đến bắt.

B. Được phép bắt anh B.

C. Coi như không biết gì.

D. Chờ chủ nhà về bắt.

Câu 120: Chủ doanh nghiệp A kí hợp đồng nhận chị B làm việc tại vị trí có nhiều khí thải độc hại. Nếu em cũng là lao động trong doanh nghiệp đó, em sẽ lựa chọn cách cư xử nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. đề nghị chủ doanh nghiệp xem xét lại vị trí việc làm cho chị B

B. bêu riếu, nói xấu doanh nghiệp với các lao động khác vì đã đối xử bất công với lao động nữ.

C. Lơ đi coi như không biết vì đó là quyền của ông chủ.

D. xui chị B lôi kéo thêm người để biểu tình phản đối.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019

Câu

Đáp án

81

A

82

B

83

C

84

C

85

A

86

C

87

B

88

A

89

C

90

D

91

C

92

A

93

D

94

D

95

A

96

C

97

B

98

C

99

C

100

D

101

B

102

A

103

A

104

D

105

D

106

B

107

B

108

A

109

C

110

B

111

B

112

B

113

D

114

A

115

C

116

D

117

B

118

C

119

B

120

A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt uốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 414
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm